Think out of the box (cz. 1)

W pułapce…

 

Płynność! Już była o niej mowa, ale rzuć na nią okiem jeszcze raz. Czy zdajesz sobie sprawę, jak trudno jest zdefiniować kreatywność? Określić, czym ona jest? Istnieje ponad 150 definicji kreatywności!! Żadna z nich nie jest wyczerpująca. Czy wiesz, na przykład, czym jest myślenie dywergencyjne? To myślenie rozbieżne, nastawione na poszukiwanie wielu różnych rozwiązań danego problemu. To o nim najczęściej mówimy (choć nie używa tak trudnego sformułowania), gdy odwołujemy się do kategorii twórczego myślenia.

Czytaj więcej

Jak rozwijać kreatywność? (cz. 1)

 

Czy jesteś kreatywny? Czy czujesz się osobą kreatywną? Wydaje się, że odpowiedź na te pytania jest oczywista. Dzisiaj, w XXI wieku, kreatywność jest jedną z najbardziej pożądanych i oczekiwanych cech. Wszędzie i przez wszystkich. W szkole, na studiach, w pracy. W kulturze, w sztuce, w biznesie, w życiu społecznym. Czy więc warto o to pytać? Tak! Dlatego, że wiele osób wcale nie czuje się kreatywnymi.  Czytaj więcej